دوره تحلیلگران هوشمند (آموزش بورس و هوش مالی )

  6,500,000 تومان

  پیش‌نیاز دوره: بدون پیشنیاز

  پشتیبانی: دارای گروه تلگرامی اختصاصی است

  طول دوره: 36 ساعت

  روز برگزاری:

  شروع دوره:

  ساعت دوره:

  مبلغ حضوری: مبلغ کل 6.500.000 تومان

  پرداخت نقدی شامل 20 درصد تخفیف می باشد

  پرداخت شرایطی 40 درصد پرداخت کنید 60 درصد باقیمانده به صورت اقساط

  محل دوره:
  مدرسین : محمد رضا مهرآبادی و شیما جهانیان