بایگانی دسته‌ی: آموزش روانشناسی بازار

۸ کار مهم که بعد از ضرر در بورس باید انجام دهیم

ضرر در بورس

ضرر در بورس و معاملات یکی از بخش های جدایی ناپذیر می باشد که باید آن را پذیرفت. بعد از ضرر در بورس عکس العمل معامله گران با هم کاملا متفاوت است. برخی شکست را می پذیرند و برخی دست به سرمایه گذاری های انتقام جویانه خواهند زد و شکست های بیشتر را تجربه می […]